Location of Panorama B&B

We are located in the beautiful Timoleague Village, on West Cork Coastal Route R600 between Kinsale and Clonakilty. We are only 40 minutes from Cork airport and car ferry. Timoleague is an ideal base for touring West Cork and Kerry. We are the first house on the left on Chapel Hill, 100 meters from the village centre.
 
Address: Panorama House, Chapel Hill, Timoleague, Co. Cork, P72 EY48
 
GPS Co-Ordinates: 51.645145, -8.769233  or  51°38'42.5"N 8°46'09.2"W

Liên Hệ

Địa chỉ

Panorama House B&B,
Chapel Hill,
Timoleague,
Co. Cork,
P72 EY48

Điện Thoại

+353 23 884 6248

Email

panoramabb@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

+353 23 884 6248

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách